13:15
18.6.2020

Masz smartfona z Androidem albo iPhona? Chcia?by? go zabezpieczy?? To zapraszamy na nasz webinar -- realizujemy go osobno w wariancie dla osób z Androidami, osobno dla osób z iPhonami. Wej?ciówki mo?na kupi? tutaj. Planujemy 1,5h godziny merytoryki, a potem sesj? pytań i odpowiedzi na ?ywo. B?d? praktyczne porady, pokazy ustawień i przegl?d przydatnych aplikacji, które ... Czytaj dalej ?

36 komentarzy

11:31
22.4.2020

Ze wzgl?du na koronawirusa, od 3 miesi?cy szkolimy tylko przez internet, zdalnie. Mamy ju??ponad dwusetk? "absolwentów" naszych kilkudniowych technicznych szkoleń zdalnych z OSINT-u, Atakowania i Ochrony Webaplikacji oraz Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych, a tak?e 32 tysi?ce uczestników naszych 3 webinarów.Rejestracji na wszystkie nasze szkolenia zdalne mo?ecie dokona? w naszym sklepie (tu mo?liwa jest p?atno?? kart?) lub ... Czytaj dalej ?

4 komentarzy

15:18
16.3.2020

W czasach "dystansowania spo?ecznego", kiedy wszyscy pracownicy zostali wys?ani na prac? zdaln?, ci??ko jest wzi?? udzia? w szkoleniach, nie tylko z cyberbezpieczeństwa. A podnosi? swoje kwalifikacje jako? trzeba, bo cyberprzest?pcy nawet w czasach pandemii nie ?pi?. Poniewa? obecnie nie jeste?my w stanie odwiedzi? Was w Waszych firmach z naszymi 8 bestsellerowymi cyberwyk?adami "na ?ywo", to ... Czytaj dalej ?

17 komentarzy

23:16
22.6.2020

Dzi? by? pracowity dzień?dla przest?pców. Próbowali okra?? Polaków podszywaj?c si??pod Getin Bank i Idea Bank a potem kusili fa?szywymi rabatami na Allegro. ?artowali?my sobie w redakcji, ?e do Z?ODZIEJ-BINGO brakuje jeszcze Inpostu. I wykrakali?my. W?a?nie ruszy? atak SMS-owy w którym kto??podszywa si??pod Inpost i nak?ania do instalacji z?o?liwej aplikacji. SMS-y wygl?daj? tak:InPost: Twoja przesylka ... Czytaj dalej ?

2 komentarzy

20:43
22.6.2020

Uwa?ajcie na SMS-y, w których przest?pcy podszywaj?c si??pod Allegro nak?aniaj? do pobrania z?o?liwej aplikacji mobilnej:Rabat -20PLN na zakupy w Allegro i 5 darmowych dostaw ! Wystarczy pobrac nasza nowa aplikacje HTTPS://ALLEGR0.NET/APK i wpisac kod: GSL2GWPo klikni?ciu na link z SMS-a (zauwa?cie "0" zamiast "o"), ofiara zobaczy nast?puj?c? stron?, na której nak?aniana b?dzie do pobrania aplikacji ... Czytaj dalej ?

2 komentarzy

16:47
22.6.2020

Kto? zak?ada strony internetowe wygl?dem identyczne, jak strony znanych polskich banków i wykupuje reklamy w Google tak, aby strony te pojawia?y si??na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania Google. Czytaj dalej ?

24 komentarzy

15:17
22.6.2020

No i mamy kolejny efektowny wyciek poufnych dokumentów, który b?dzie analizowany przez kolejne miesi?ce lub lata. Nosi on nazw? BlueLeaks i jest dzie?em internetowego kolektywu o nazwie Distributed Denial of Secrets.Czytaj dalej ?

5 komentarzy

10:57
22.6.2020

Face Depixelizer to ciekawe narz?dzie. Je?li podsuniemy mu zdj?cie niewyra?nej (zapikselizowanej) twarzy, program poka?e nam jak wygl?da?a oryginalna twarz i wygeneruje jej zdj?cie w wysokiej rozdzielczo?ci. Czytaj dalej ?

18 komentarzy

12:01
19.6.2020

W USA od kilku tygodni trwaj? protesty i walki z policj?. Wiele osób straci?o zaufanie do funkcjonariuszy i obawia si? przebiegu nawet rutynowej kontroli drogowej. Jeden z internautów przygotowa? ciekawy "skrót" do Siri, czyli g?osowej asystentki na iPhonie. Ale jest te? wersja na Androida. Czytaj dalej ?

29 komentarzy

15:03
18.6.2020

Nie, nie mog?o. Co nie znaczy, ?e wyniki ankiety s? prawdziwe i "boty" w ankiecie TVP nie g?osowa?y. Dyskusja na ten temat w mediach jest uproszczona, bo prowadz? j? politycy (lub sympatycy polityków). Je?li jednak kto??chce zrozumie? na czym polega fa?szowanie ankiet internetowych i jak mo?na tego dokona?, zapraszamy do lektury. Czytaj dalej ?

29 komentarzy

15:50
17.6.2020

Zadania maturalne wyciekaj? przed terminem egzaminów. To ?adna nowo?? -- sporo osób ma do nich dost?p "wcze?niej". Taki wyciek ?atwo ukry?, bo nie zostawia ?ladów. Ale jeden z naszych Czytelników ?lad znalaz?. W Google.Adrian umie?ci? wczoraj na Twitterze wykres popularno?ci wyszukiwania s?owa "ohar" -- zapytania o to s?owo zacz??y si??oko?o 6 rano, a potem ... Czytaj dalej ?

25 komentarzy

21:18
17.6.2020

Prezydent podpisa? dzi? nowelizacj? ustawy o drogach, która wprowadza nowy system poboru op?at za autostrady. Ka?dy samochód b?dzie musia? mie? urz?dzenie "wykorzystuj?ce GPS i transmisj? danych", pisz? gazety. Czy to oznacza nowy poziom szpiegowania obywateli? Tak, nie, mo?e, nie do końca. Czytaj dalej ?

38 komentarzy

12:43
17.6.2020

Internet rzeczy (IoT) to nie tylko zabawkowe gad?ety, ale te? sprz?t przetwarzaj?cy wa?ne dane, pracuj?cy w przemy?le czy nawet podtrzymuj?cy ?ycie! Nie zawsze jest to sprz?t bezpieczny o czym przypomina Ripple20 - zestaw 19 nowych podatno?ci w bibliotece TCP/IP stworzonej i dostarczanej przez firm? Treck Inc. oraz implementowanej w szerokiej gamie urz?dzeń.Czytaj dalej ?

8 komentarzy

12:51
16.6.2020

Krótkie info. Po publikacji artyku?u, w którym nawi?zali?my do naszego szkolenia OSINT-owego, wielu z Was prosi?o o to, aby uruchomi? szkolenie w terminie weekendowym, bo nie wszyscy mog? wzi?? w nim udzia? w ramach firmowego bud?etu szkoleniowego. Pos?uchali?my i ch?tnych zapraszamy na szkolenie w sobot?, 4 lipca. Szkolenie odb?dzie si??zdalnie, przez internet. Zapisy poni?ej: Czytaj dalej ?

2 komentarzy

19:55
16.6.2020

Bolesne decyzje o zatrzymaniu operacji wywiadowczych. Upokarzaj?ce ostrzeganie zaprzyja?nionych wywiadów o tym jak bardzo nawalili Amerykanie. Zorientowanie si?, co si??sta?o dopiero po roku od kradzie?y danych, kiedy cz??? z nich pojawi?a si? na WikiLeaks. To grzechy CIA i opis najwi?kszego wycieku rz?dowych narz?dzi hackerskich w historii. Czytaj dalej ?

5 komentarzy

23:47
15.6.2020

Od ponad tygodnia otrzymujemy od Was niepokoj?ce sygna?y dotycz?ce chaosu, jaki panuje w firmie AVON. Oficjalna strona niczego nie mówi o incydencie teleinformatycznym, wy?wietlaj?c tylko komunikat znany z rozkopanych dróg: "zmieniamy si? dla Ciebie". Ale wiele wskazuje na to, ?e powodem zmiany jest atak na infrastruktur? IT. Czytaj dalej ?

16 komentarzy

14:49
15.6.2020

Je?li prywatno???jest dla Ciebie wa?na, ten artyku? mo?e Ci? zasmuci. Dwie najpopularniejsze przegl?darki dzia?aj? w taki sposób, ?e twój dostawca internetu mo?e zobaczy? to, czego szukasz w sieci. Nie pomo?e ani ustawienie DoH (DNS-over-HTTPS) ani tryb prywatno?ciowy (Incognito). Czytaj dalej ?

72 komentarzy

11:41
15.6.2020

Now? metod? zdalnego pods?uchiwania opracowali i zaprezentowali badacze z Uniwersytetu Ben-Guriona oraz Instytutu Naukowego Weizmana. Podkre?lamy, ?e nie chodzi o zastosowanie mikrofonu laserowego, ale o istotne rozwini?cie metody "mikrofonu wizualnego".Czytaj dalej ?

15 komentarzy

21:50
14.6.2020

Google organizuje darmow? konferencj??o bezpieczeństwie w chmurze. Poni?ej wyja?niamy dlaczego warto wzi?? w niej udzia?. Czytaj dalej ?

3 komentarzy

14:31
10.6.2020

Wczorajsza akcja promowania aplikacji ProteGo na Twitterze nie wygl?da?a na spontaniczny zryw. Za istotn? jej cz??? odpowiadaj? konta utworzone w podobnym czasie i obserwuj?ce siebie nawzajem. Postanowili?my zrobi? ich krótk? analiz?.Czytaj dalej ?

56 komentarzy

重生之修正人生,重生之蔷薇花开,重生之暖暖一生
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女惊华倾城小魔妃免费阅读嫡女医妃邪王狂宠云绯月听书嫡女商妻txt.盛宠之嫡女医妃597嫡女狂妃拐个王爷乱天下完整版m
免费阅读盛宠嫡妃候冂医女嫡女如嫣 作者 花泪溪媚色嫡女长宁的小说嫡女重生倾天下女主沈重生丞相嫡女